Follow Me

Close

Przygotowałam  dla Ciebie kilka zwrotów ze słowem TIME, które musisz znać, jeśli używasz angielskiego w pracy

Time is of the essence piękny zwrot, który często się słyszy. Bardzo użyteczny, aby zakomunikować komuś, żeby się pośpieszył, gdyż czas goni. 

We need to send our offer ASAP. Time is of the essence here.

Time is of the essence  in this project/investigation.

Time is of the essence in business matters.

zwroty z time
kursy business english

take your timenie śpiesz się!

-Sorry, I still haven’t finished the report you asked me for.
-That’s OK – take your time.

Uwielbiam ten zwrot i lubią go też native speakerzy, bo używają go nagminnie. Również w sposób sarkastyczny, gdy widzą, że ktoś się z czymś masakrycznie grzebie. Powiedzą wtedy z przekąsem:

No worries, take your time with that!

A kiedy chcą kogoś obgadać za plecami powiedzą:

Can you believe the new manager? He’s taking his time about deciding. We can’t wait forever.

Alternatywny, nieforamlny zwrot to – (there’s) no rush! czyli nie śpiesz się, bez pośpiechu ( = no need to hurry, no need to rush, there’s no rush).

-No rush, we still have plenty of time to finish the project.

What’s the rush/what’s the hurry? po co ten pośpiech?

on time– on schedule, at the right time- na czas

It’s important to arrive on time for a job interview.

in time– w czas, przed czasem

just in time for-  w czas,aby załapać się na coś.

Hi, Henry! Have a seat – you got here just in time for the department meeting.

Wielu nie rozumie różnicy między on time i in time. Otóż różnica jest następująca:

in time on time

Ja tą różnicę dobrze zrozumiałam po obejrzeniu filmu „In time”/”Wyścig z czasem. Ogldaliście? Jeśli nie to polecam, bo jest świetny.

Film przedstawia świat w niedalekiej przyszłości: aby uniknąć przeludnienia, wprowadzono reglamentację czasu do przeżycia, który stał się najcenniejszym dobrem, jedyną powszechnie akceptowaną walutą wymienialną.

have a hard/rough time– mieć z czymś trudność. 

I’m having a hard time compiling all these files. Could you help me?

 

to give someone a hard time– cisnąć komuś, uwziąć się na kogoś.

My boss’s been giving me a hard time at work. I don’t know why.

it’s about time- w końcu, czas, żeby coś zrobiono

It’s about time they fixed the air conditioner at the office! It’s been broken for three years!

It’s about time you found a new job!

Zauważ, że po tym zwrocie wstawiamy formę przeszłą czasownika.

spend time– spędzać czas, każdy zna tą kolokację. Nie każdy jednak pamięta że po niej wstawiamy czasownik  w fomie-ing

I spend a lot of time studying English.

I spent much time negotiating the contract.

waste time– marnować czas, tak samo jak powyżej wstawiamy po tym zwrocie czasownik +ing.

Stop wasting time trying to persuade your boss to give you a raise (podwyżkę), you better find a new job.

pressed for time (in a rush, in a hurry)

Nie mieć czasu, być w pośpiechu, śpieszyć się.

Sorry, I can’t talk at the moment – I’m a bit pressed for time. Can I call you back later?

take time offwziać wolne

I’m taking some time off in July to go hiking in the Tatra mountains  with my family.

to have time-be available to do something.

I’d like to take a cooking course, but I don’t have enough time.

to have quality time– czas spędzony i całkowicie poświęcony rodzinie.

I’m not available this Saturday,  I’m having some quality time with my family so won’t be answering any calls.

kill time/pass the time– zabijać czas

Let’s bring some magazines to help pass the time on the train ride.

to have time on one’s hands-mieć trochę wolnego czasu na zrobienie czegoś.

Marta has some time on her hands, so she is taking a college course.

make time for– to “create” time in a busy schedule, czyli znaleźć czas w upchanym grafiku.

I need to make time for regular exercise – maybe I can go to the gym before work.

We need to make time for training new staff.

 

Uwaga! to do time – znaczy siedzieć w więzieniu, odsiadywać wyrok.

 

save time -something that is efficient and gives you extra time

Shopping online saves me time because I don’t have to wait in line at the shops

Piękny zwrot pokrewny- it’s a time-saver!– to oszczędność czasu.

Using an appointment management software  is a real time-saver.

 

Pytania, wątpliwości? Zostaw komentarz poniżej, chętnie pomogę Ci je rozwiać!

Dzisiaj na tapetę rzucam ściągę o  różnicach pomiędzy tymi słowami work i job, bo macie wątpliwości jak ich używać poprawnie.

 

Trudność polega na tym, że w języku polskim słowo praca odnosi się zarówno do zawodu jak i miejsca pracy, a w języku angielskim mamy rozróżnienie na work i job.

Poniższe przykłady pomogą Wam załapać, w jakich sytuacjach użyć którego słowa.

Zacznijmy od słowa A JOB (rzeczownik).

A job to zawód, który oficjalnie wykonujesz i za który dostajesz wynagrodzenie (a salary).

Alternatywnie możesz również powiedzieć- a profession, an occupation.

 

Mamy rozróżnienie na:

-a full-time job– praca na pełen wymiar godzin/etat

-a part-time job – praca na pół etatu

Poszukiwanie pracy to job search albo mniej formalnie job hunt, czyli polowanie na pracę.

 

Jeśli znajomy szuka pracy możesz zapytać How’s the job hunt going? Czyli jak idzie szukanie pracy?

Kiedy szukamy się pracy sprawdzamy ogłoszenia (job listings) w internecie albo w gazecie. Wyszukujemy ogłoszenia o pracę (job ads -advertisments) i przeglądamy otwarte pozycje (job openings/job opportunities).

Zaaplikować o pracę to apply for a job

Dostać pracę to to get a job.

job interview rozmowa kwalifikacyjna

Do opisu pracy możesz użyć:

 

-a demanding job (requires a lot of effort) wymagający dużego nakładu pracy, wymagająca.

Being a CEO PA is a demanding job – you have to be on call 24 hours a day.

Bycie asystentką dyrektora firmy to trudna praca, musisz być non stop na zawołanie.

 

CEO– chief executive offer

PA– personal assistant

 

-a fulfilling/rewarding job (it makes you feel good) satysfakcjonująca praca, dająca spełnienie.

Working with refugee children was one of the most rewarding jobs I’ve had.

Praca z dziećmi uchodźcami była jedną z najbardziej cennych prac jaką wykonywałem.

 

-an entry-level job (a job that can be done by someone who is just beginning their career, which doesn’t require much experience or many skills) praca dla początkujących w zawodzie.

Daniel got an entry-level job as an administrative assistant.

job interview

-a dead-end job (a job that has no opportunities for advancement or promotions) praca nie dająca perspektyw awansu/rozwoju.

I quit when I realised I was in a dead-end job.

Zrezygnowałem kiedy zdałem sobie sprawę, że to była praca bez perspektyw.

 

-a high-powered job (a dynamic and important job) rozwijające się i ważne stanowisko pracy.

After she went  into real estate, she got a high-powered job as director of one of the top real estate agencies in the country.

Po tym jak zajęła się nieruchomościami, dostała ważną posadę jako dyrektor jednej z najlepszych agencji nieruchomości w kraju.

 

-a lucrative job/a well-paid job (a job that pays well, where you earn a lot of money).

work i job

Słowo job w przeciwieństwie do work jest policzalne i może być użyte w liczbie mnogiej.

Right after graduating from college, I worked two jobs so that I could pay off my student loans faster.

Od razu po skończeniu studiów, ciągnąłem 2 prace, aby szybciej spłacić kredyt studencki.

 

Karol has had seven jobs in the past five years.

W ostatnich pięciu latach Karol miał 7 różnych prac/pracował w 7 różnych miejscach.

 

Good job! dobra robota!

I love/hate my job.  Kocham/nienawidzę mojej pracy.

work i job

WORK (Noun AND Verb)

 

Słowo work jest bardziej ogólne niż job i występuje również jako czasownik.

Job odnosi się do konkretnego zawodu, profesji a work do starań i działań, podejmowanych do osiągnięcia jakiegoś celu i jako czasownik pracować.

 

Słowo work może się więc odnosić do oficjalnie wykonywanej pracy i miejsca pracy np. biura jak i poza nim.

 

Możesz powiedzieć:

I have to go to work.

I work at  (company): I work at Biedronka.

Spotkałam się również z określeniem I work FOR +nazwa firmy.

I’ve worked for Elmec for over 6 years. 

Pracuję dla Elmeca ponad 6 lat.

 

 

I’m working on (a project/task) pracuję nad projektem: I’m working on a market analysis (analiza rynku) albo I’m working on improving customer satisfaction (zadowolenie klienta).

 

You can say you work with (people/objects): I work with international customers albo I work with hazardous chemicals (z niebezpiecznymi substancjami/chemikaliami).

Rożnica między I work i I’m working.

I work at Samsung- powiesz kiedy masz pracę stałą.

I’m working at Samsung powiesz, kiedy pracujesz tymczasowo, na kontrakcie krótkoterminowym, np. jakimś stażu.

I work in Cracow (because I’m based there) but this month I’m working in Warsaw as I’ve been sent on work assignment here.

Pracuję w Krakowie ale w tym tygodniu pracuję w Warszawie, zostałem tu wysłany w delegacji.

To be sent on work assignmentZostać wysłany w delegację.

I often travel for work. Często podróżuję służbowo.

I work on projects. Powiesz kiedy pracujesz nad projektami w pracy, ta czynność jest wpisana w Twoje stanowisko i często to robisz.

I’m working on projects – aktualnie pracujesz nad konkretnym projektemi, które zwykle są krótko terminowe.

At work I work on project, currently I’m working on the PKO takeover project/case.

Widzisz różnicę?

Kiedy mówimy o wszystkich czynnościach powiązanymi z chodzeniem do pracy i pracowaniem (fizycznym przebywaniu w miejscu pracy jak i osobami  z którymi pracujesz) używamy słowa WORK a nie JOB.

 

I start work at 7 AM. (a nie I start my job at 7 AM)

I’m at work.  Jestem w pracy

I finish/leave work at 4:30. (a nie I finish my job at 4:30)

– An informal way to say leave work is get off work

Jeśli masz do czynienia z native speakerami to zauważysz,że zamiast powiedzieć I finish/leave at 4:30 często mówią I get off work at

What time do you get off work today? O której kończysz dziś pracę?

Dojazdy do pracy, przemieszczanie się

We go to work by car. (a nie We go to our job by car)

Chociaż powyższe zdanie jest poprawne to jednak  w uszach native speakera bedzie brzmieć ono nienaturalnie:

Zamiast We go to work by car  powiedz I drive to work.

Zamiast I go to work on foot powiedz I walk to work.

Zamiast I go to work by train/bus powiedz I ride the bus/train to work.

Zamiast I go to work by bike powiedz  I cycle to work.

Mam nadzieję, że różnica między work i job stała się dla Ciebie jasna.
Jeśli masz jakieś wątpliwości albo mogę coś jeszcze dopowiedzieć, zostaw komentarz poniżej a na pewno Ci odpowiem!

Dobra, ale co dalej?

Jeśli Twój angielski wymaga podszlifowania, mogę Ci w tym pomóc!

Sekretem nauki języka obcego jest systematyczność. Codziennie mały kroczek to wielki skok w skali roku.

Pamiętaj: Little steps, big results!

– Wskakuj na mojego Instagram’a. Wystarczy 5 minut dziennie, aby nauczyć się czegoś nowego.

CODZIENNIE RANO znajdziesz nowe,  krótkie relacje:

Business Phrase Monday- praktyczne zwroty przydatne w pracy, wymowa i przykłady.

Ask Me A Question Tuesday- odpowiadam na Twoje pytania związane z Business English.

Speak up Wednesday-  ucz się ze mną wymowy, ćwicz i nabieraj pewności w mówieniu.

Mistake Thursday- rozbrajam często robione błędy, które nie wiesz, że robisz!

Casual Friday- nieformalne frazy, które możesz użyć z kolegami w pracy jak i poza biurem.

Chill Saturday, Sunday Fun Day- słownictwo życia codziennego, powiązane z odpoczynkiem, jedzeniem i podróżami.

– Polub stronę Kursy Business English.pl na Facebooku, aby nie przegapić nowych poradników i materiałów.

– Wskocz tutaj jeśli jeszcze nie korzystasz z darmowych materiałów, które przygotowałam.

– Zapisz się na Biznesowy Newsletter, bo tylko z moimi subskrybentami dzielę się najlepszymi smaczkami.

– Jeśli masz jakieś pytanie koniecznie zostaw je w komentarzu a na pewno Ci odpowiem!

                             

Jeśli jest coś, o czym chętnie byś przeczytał zostaw komentarz, będzie to dla mnie cenną wskazówką, aby cały czas ulepszać to miejsce!

                             

Untitled

Modale- may, might could. Czy te słowa wydają Ci się takie same?

No tak, bo przecież na polski tłumaczy się je jako „może”, „możliwie”. Z tego względu nasze polskie czasowniki modalne wypadają blado w porównaniu z angielskimi.

Jaka jest więc między nimi różnica?

Wszystkie mogą być używane do wyrażenia prawdopodobieństwa, ale każde z nich komunikuje odmienny stopień prawdopodobieństwa!

 

Abyś szybko zrozumiał różnicę i zapamiętał dam Ci przykład, który to dobrze ilustruje. Pamiętam go ciągle z czasów studiów, także mam nadzieję, że i Tobie zapadnie w pamięć.

 

Powiedzmy, że Twoi znajomi wyjechali na urlop i poprosili Cię o podlanie kwiatków w ich mieszkaniu podczas ich nieobecności.

modale

Znajomi nie powiedzieli Ci, który z nich jest do drzwi wejściowych tak więc po kolei próbujesz każdy z nich.

 

Wkładasz pierwszy z czterech kluczy do zamka.

W tym przypadku prawdopodobieństwo, że za pierwszym razem trafisz na właściwy klucz jest najniższe.

modele

Might używamy kiedy coś jest bardzo mało prawdopodobne. W tym przypadku masz około 25% szansy, że trafisz za pierwszym razem na właściwy klucz.

Pierwszy klucz okazuje się nie pasować, także wkładasz kolejny. I w tym przypadku prawdopodobieństwo, że trafisz na właściwy klucz jest niska, ale wyższe niż przy pierwszym kluczu, prawdopodobieństwo trafienia rośnie do 33.3333%

modale

Drugi klucz też nie pasuje.

modele

Trzeci też nie pasuje…

modale

Czyli to musi być ten klucz!

Wkładasz, przekręcasz, klucz otwiera drzwi i ze 100% pewnością mówisz:

It is this one (it’s a fact)

 

Oczywiście native speaker nie będzie wyliczał w głowie procentów prawdopodobieństwa, zanim użyje prawidłowego modalu, robi to instynktownie, na oko.

Najważniejsze co powinieneś wynieść z tej lekcji to to, że could, may i might używane są do wyrażenia, że coś jest prawdopodobne, możliwe, ale niepewne, przy czym may i might mają najmniejszą moc.

A must do wyrażenia, że coś jest pewne.

Modale- inne przykłady użycia

I might come to you party tonight. (jeśli mówi Ci to dziewczyna w barze, nie licz na to, że się pojawi).

I could come to your party tonight. (hm, no Twoje szanse są zdecydowanie wyższe, że dziewczyna się pojawi).

 

You may get a payrise.(jeśli mówi Ci to szef szanse na podwyżkę są słabe).

You might get a payrise.(jeśli mówi Ci to szef szanse na podwyżkę są jeszcze bardziej nikłe).

I could help you with your customers if you helped me with mine.

modale

Także, jeśli szef mówi Ci:

 

You could get a payrise, od razu wyczuwamy tutaj jakiś niedopowiedziany warunek.

 

Mógłbym dostać podwyżkę, jeśli co? Co musiałbym zrobić?

 

What could I do to get a payrise?

 

I szef może powiedzieć:

 

You could get it if you exceeded your targets this year.

 

Gdybyś przegonił swoje targety w tym roku mógłbyś dostać podwyżkę. Czytaj- jest takie prawdopodobieństwo, ale nic nie obiecuję.

 

Porównaj to zdanie z:

If you exceed your targets this year you will get a payrise- obietnica, czysty warunek. Jeśli to spełnisz to rezultat będzie następujący, nie ma tu gdybania i niepewności.

 

Widzisz różnicę?

Jeśli masz jakieś wątpliwości albo mogę coś jeszcze dopowiedzieć zostaw komentarz poniżej a na pewno Ci odpowiem!

(If you have any doubts please leave a comment below and I will answer you for sure!) piękny pierwszy warunek, odpowiem na pewno! 🙂

Modale- dowiedz się więcej:

W tym artykule uczę, jak nie popełniać często popełnianego błędu z modalami i dlaczego modali nie powinniśmy ubierać na siłę.

modal verbs

Dobra, ale co dalej?

Jeśli Twój angielski wymaga podszlifowania, mogę Ci w tym pomóc!

Sekretem nauki języka obcego jest systematyczność. Codziennie mały kroczek to wielki skok w skali roku.

Pamiętaj: Little steps, big results!

– Wskakuj na mojego Instagram’a. Wystarczy 5 minut dziennie, aby nauczyć się czegoś nowego.

CODZIENNIE RANO znajdziesz nowe,  krótkie relacje:

Business Phrase Monday- praktyczne zwroty przydatne w pracy, wymowa i przykłady.

Ask Me A Question Tuesday- odpowiadam na Twoje pytania związane z Business English.

Speak up Wednesday-  ucz się ze mną wymowy, ćwicz i nabieraj pewności w mówieniu.

Mistake Thursday- rozbrajam często robione błędy, które nie wiesz, że robisz!

Casual Friday- nieformalne frazy, które możesz użyć z kolegami w pracy jak i poza biurem.

Chill Saturday, Sunday Fun Day- słownictwo życia codziennego, powiązane z odpoczynkiem, jedzeniem i podróżami.

– Polub stronę Kursy Business English.pl na Facebooku, aby nie przegapić nowych poradników i materiałów.

– Wskocz tutaj jeśli jeszcze nie korzystasz z darmowych materiałów, które przygotowałam.

– Zapisz się na Biznesowy Newsletter, bo tylko z moimi subskrybentami dzielę się najlepszymi smaczkami.

– Jeśli masz jakieś pytanie koniecznie zostaw je w komentarzu a na pewno Ci odpowiem!

                             

Jeśli jest coś, o czym chętnie byś przeczytał zostaw komentarz, będzie to dla mnie cenną wskazówką, aby cały czas ulepszać to miejsce!

                             

Untitled

Dziś omawiam różnicę między modalami must i have to można za ich pomocą przekazać o wiele więcej informacji niż za pomocą ich polskiego odpowiednika „musieć”.

Obu słów musisz używać z uwagą, szczególnie jeśli masz do czynienia z native speaker'ami, gdyż komunikują o wiele więcej, niż Ci się wydaje.

A więc zaczynamy!

 

W języku polskim tłumaczy się je  jako „musieć”. Skoro oba oznaczają to samo jak jest między nimi różnica?

 

Już tłumaczę.

have to i must

Must– często jest używane do nakazów narzuconych przez jakiś organ zarządzający.

 

You must wear a helmet in the productions areas (health and safety policy– polityka BHP).

Applications must be submitted by 1.10.2018 (school or company enrollment policy– regulamin rekrutacji)

All citizens must obey the new infrastructure laws (nowa ustawa infrastrukturalna).

 

 

Must może też być użyte przez osoby które mają jakiś autorytet albo zarządzają osobami.

Twój szef może Ci powiedzieć: „You must show more commitment or we will have to let you go” musisz wykazać więcej zaangażowania, albo będziemy musieli Cię zwolnić.

 

Kiedy to relacjonujesz, czyli mówisz to, co powiedział Ci szef must, zamienia się w have to.

The boss told me that I have to show more commitment at work.

 

I have to wear to wear a suit to work– do pracy muszę zakładać garnitur, bo jest taki narzucony dress code (etykieta ubioru).

 

Kolejny przykład (pamiętam go jeszcze ze studiów):

Lekarz po badaniu mówi Ci: „You must give up smoking.

Wracasz do domu I relacjonujesz żonie:

have to give up smoking (nie muszę, bo chcę, ale tak mi nakazano).

have to send my application in before 1 October (tak nakazuje regulamin).

 

Widzisz różnicę?

have to i must

Tak jak widzisz have to i must  jest obierany jako nakaz

Tak więc jeśli wyparujesz z grubej rury do potencjalnego nowego klienta:

 

You have to let me know by tomorrow”,

albo “You have to choose our offer”.

 

Odczyta to jako nakaz i przez jego głowę przebiegnie myśl-“Hola hola wojraku, kim Ty jesteś, że myślisz, że możesz nakazywać mi co mam robić, ja nic nie muszę”

Co więcej, może pomyśleć, że jesteś rude, czyli niegrzeczny.

 

Jeśli ktoś zaczepia Cię na ulicy i pyta o kierunek nie wyparowuj „You must turn left at the traffic lights”, tylko „go left at the traffic lights”. Must odebrane będzie nieprzyjaźnie.

have to i must

Jak więc nie irytować ludzi?

Brytyjczycy mają narodową cechę- unikanie bezpośredniości i nawet osoby, które teoretycznie mogłyby nakazywać coś ludziom, np. szefowie, swoje nakazy zwykle ubierają w łagodniej brzmiące wyrażenia, bo nie chcą być postrzegani jako autorytatywni tyrani.

Jakich wyrażeń używać?

You must/have to close the project by the end of this week. (ja Ci nakazuję, bo jestem nad Tobą- mocne stwierdzenie).

You should close the project by the end of the week (powinieneś zamknąć project- mocna sugestia).

I need you to close the project by the end of the week. (potrzebuje, abyś zamknął projekt, pomiędzy wierszami i tak będzie to odczytane jako nakaz, ale nie wyrażony w tak bezpośredni sposób, jak przy użyciu have to albo must).

This project really needs to be closed by the end of this week. (project powinien być zamknięty- w domyśle to Ty masz zamknąć projekt, ale szef może się posłużyć nakazem bezosobowym, aby nakaz nie brzmiał tak bezpośrednio).

 

Tak, wiem, dużo jest w tym niuansów i trzeba umieć czytać pomiędzy wierszami, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć o tym, aby uniknąć niesnasek z ludźmi i aby nie brzmieć zbyt agresywnie. Wiem, że szczególnie Polacy mają z tym problem, bo jak nam się coś nie podoba to zwykle jesteśmy bardziej bezpośredni i nie cackamy się tak jak np. Anglicy, Amerykanie czy Włosi, przez co często odbierają nas jako niegrzecznych.

Tak, ale powiesz, to jak te osoby będą wiedzieć, że muszą coś zrobić, jeśli użyję np. słowa should zamiast must albo have?

 

Nie martw się! Będą o tym wiedzieć, bo native speakerzy są mistrzami w czytaniu między wierszami. A jeżeli jesteś ich szefem to już na pewno nie odczytają.

 

*Jaka jest różnica między should i ought to?

Ought to po prostu elegantsza i bardziej formalny odpowiednik should, przez co używa się go główniej w formalnych dokumentach czy w regulaminach.

Czy coś Cię zaskoczyło? Daj znać w komentarzu 🙂

Więcej o modalach:

W tym artykule uczę, jak nie popełniać często popełnianego błędu z modalami i dlaczego modali nie powinniśmy ubierać na siłę.

modal verbs

Dobra, ale co dalej?

Jeśli Twój angielski wymaga podszlifowania, mogę Ci w tym pomóc!

Sekretem nauki języka obcego jest systematyczność. Codziennie mały kroczek to wielki skok w skali roku.

Pamiętaj: Little steps, big results!

– Wskakuj na mojego Instagram’a. Wystarczy 5 minut dziennie, aby nauczyć się czegoś nowego.

CODZIENNIE RANO znajdziesz nowe,  krótkie relacje:

Business Phrase Monday- praktyczne zwroty przydatne w pracy, wymowa i przykłady.

Ask Me A Question Tuesday- odpowiadam na Twoje pytania związane z Business English.

Speak up Wednesday-  ucz się ze mną wymowy, ćwicz i nabieraj pewności w mówieniu.

Mistake Thursday- rozbrajam często robione błędy, które nie wiesz, że robisz!

Casual Friday- nieformalne frazy, które możesz użyć z kolegami w pracy jak i poza biurem.

Chill Saturday, Sunday Fun Day- słownictwo życia codziennego, powiązane z odpoczynkiem, jedzeniem i podróżami.

– Polub stronę Kursy Business English.pl na Facebooku, aby nie przegapić nowych poradników i materiałów.

– Wskocz tutaj jeśli jeszcze nie korzystasz z darmowych materiałów, które przygotowałam.

– Zapisz się na Biznesowy Newsletter, bo tylko z moimi subskrybentami dzielę się najlepszymi smaczkami.

– Jeśli masz jakieś pytanie koniecznie zostaw je w komentarzu a na pewno Ci odpowiem!

                             

Jeśli jest coś, o czym chętnie byś przeczytał zostaw komentarz, będzie to dla mnie cenną wskazówką, aby cały czas ulepszać to miejsce!

                             

Untitled

Ten błąd z modal verbs popełniają prawie wszyscy. Będzie o nim krótko i na temat, bo błąd jest banalny i łatwy do naprawienia!

O co chodzi?

O te nieszczęsne MUST TO, MIGHT TO, MAY TO i WILL TO

Must to go, might to work, will to pass. Nie nie nie!

Zasada jest prosta:

modal verbs

Can, could, may, might, must, shall, should, will, would

to krótkie i mega użyteczne słówka tzw. modal verbs, które w angielskim używane są nagminnie. Niestety są często maltretowane poprzez łączenie ich z „to”, czego modale po prostu nie znoszą. Mieszanie modala z „to” to jak usadzenie przy stole komunisty z kapitalistą  obok siebie i oczekiwanie, że się dogadają. Nie dogadają się. Nigdy! Nawet po dwóch butelkach wódki.

Po modal verbs nigdy (za wyjątkiem 2 wyjątków) nie wstawiamy „TO”,
tylko bezokolicznik (infinitive).

I to nie byle jaki bezokolicznik, ale bare infinitive czyli golutki i wesolutki bezokolicznik, czyli bez  „to”.

modal verbs

I must go.

I can do anything you want.

You mustn’t smoke in this building.

You shouldn’t have come.

We may need to restructure the company.

I will see what I can do.

She can’t continue skiving like this.

I must stay late at work today.

I may have to stay late at work today.

I might stay at work today.

I will stay late at work today.

Jedynym odstępstwem od tej reguły są modal verbs: 

HAVE TO, do którego „to” jest po prostu przyklejone jak guma pod ławką szkolną. 

i

 OUGHT TO, który jest elegantszą (bardziej formalną) wersją modalu should, który lubi się z „to”.

I ought to prepare for the presentation.

I ought to speak with my boss about the new deal.

I have to prepare a presentation.

 

O tym, dlaczego have to lepiej traktować z uwagą, aby nie nieświadomie nie zadrzeć z kimś co nie trzeba pisałam w tym artykule:

HAVE TO & MUST- BRZMISZ AGRESYWNIE I NAWET O TYM NIE WIESZ?

 

Dobra, ale co dalej?

Jeśli Twój angielski wymaga podszlifowania, mogę Ci w tym pomóc!

Sekretem jest systematyczność. Codziennie mały kroczek to wielki skok w skali roku.

Pamiętaj: Little steps, big results!

– Zapraszam na mojego Instagram’a. Wystarczy 5 minut dziennie, aby nauczyć się czegoś nowego.

CODZIENNIE RANO znajdziesz nowe,  krótkie relacje:

Business Phrase Monday- praktyczne zwroty przydatne w pracy, wymowa i przykłady.

Ask Me A Question Tuesday- odpowiadam na Twoje pytania związane z Business English.

Speak up Wednesday-  ucz się ze mną wymowy, ćwicz i nabieraj pewności w mówieniu.

Mistake Thursday- rozbrajam często robione błędy, które nie wiesz, że robisz!

Casual Friday- nieformalne frazy, które możesz użyć z kolegami w pracy jak i poza biurem.

Chill Saturday, Sunday Fun Day- słownictwo życia codziennego, powiązane z odpoczynkiem, jedzeniem i podróżami.

– Polub stronę Kursy Business English.pl na Facebooku, aby nie przegapić nowych poradników i materiałów.

– Wskocz tutaj jeśli jeszcze nie korzystasz z darmowych materiałów, które przygotowałam.

– Zapisz się na Biznesowy Newsletter, bo tylko z moimi subskrybentami dzielę się najlepszymi smaczkami.

– Jeśli masz jakieś pytanie koniecznie zostaw je w komentarzu a na pewno Ci odpowiem!

                             

Jeśli jest coś, o czym chętnie byś przeczytał zostaw komentarz, będzie to dla mnie cenną wskazówką, aby cały czas ulepszać to miejsce!

                             

Untitled

Business English vocabulary- jak je opanować?

Dlaczego fiszki to świetny sposób na naukę słownictwa?

Możesz myśleć, że w dobie technologii uczenie się słownictwa z małych karteczek to jakiś przeżytek i ogólnie „old school”.

W tym artykule pokazuję, dlaczego fiszki w wielu przypadkach wygrywają z aplikacjami na telefonie.

1. Let’s get physical

Już samo kupno albo wydrukowanie fiszek z internetu i ich pocięcie sprawia, że nasz mózg rejestruje akcję i zaangażowanie. Rzecz tak banalna, jak wycięcie kilku fiszek da Ci podświadomie uczucie jakiegoś osiągnięcia i satysfakcję, że podjąłeś działanie, które przybliży Cię do Twojego celu, czyli ogarnięcie angielskiego.

2. Focus, focus, focus!

Business English vocabulary

A skoro już wyciąłeś te fiszki to jest duże prawdopodobieństwo, że chociaż raz z nich skorzystasz. Tak niestety nie jest w przypadku wielu aplikacji na telefonie, o których zapominamy zaraz po ich instalacji a takie raz wycięte fiszki będą na Ciebie „patrzeć” ze stolika i przypominać o sobie. Będą Ci szeptać “ No chodź, pofiszkujmy trochę”.

To prawda, że jest masa świetnych aplikacji do nauki angielskiego, ale tak naprawdę spędzamy w nich bardzo mało czasu. Dlaczego? Bo czas cos nas rozprasza, a to notyfikacja mailowa, a to wiadomość, a to skoczę na Facebooka na minutkę. Zanim się obejrzysz zamiast powtarzać słówka minęła godzina, którą spędziłeś na oglądaniu filmików na YouTube (niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto…) zdarza się to każdemu, jednym częściej drugim rzadziej. Jesteśmy przebodźcowani dlatego warto odłożyć czasem telefon i chwycić za fiszki, aby skupić się na jednym. Rozproszona uwaga to największy wróg jakiegokolwiek czy to w kwestii nauki języka, czy każdej innej.

3. Give your eyes a break

Dodatkowo fiszki w tradycyjnej, papierowej wersji to odpoczynek dla oczu od monitorów. Nie wiem jak Ty, ale moje oczy po 8,9 godzinach pracy na komputerze strasznie cierpią. Ekran komputera, telewizora czy komórki źle wpływa na jakość naszego snu. Świetnie opisał to ……. w tym artykule. Polecam.

Najbardziej produktywni ludzie co najmniej godzinę przed snem odizolowują się od wpływu ekranu. Wypróbuj to i zauważ różnicę. Od ponad roku telefon komórkowy nie ma wstępu do sypialni, wtedy nie kusi mnie, aby po niego sięgnąć zaraz przed snem. Out of sight out of mind…

Z kolei, kiedy do poźna siedzę przed komputerem, nie mogę długo zasnąć. Warto, chociaż kilka minut dziennie powtórzyć słówka z fiszek, a jeśli zrobisz to przed snem, mózg będzie podczas snu przyswajał nowe frazy.

Business English vocabulary
Business English vocabulary

4. Your brain will thank you

Nie wspominając już o oczywistym faktem, że fiszki świetnie stymulują pamięć. Jeśli jesteś wzrokowcem tym bardziej skorzystasz na tej metodzie.
Moje słownictwo naprawdę dużo zawdzięcza fiszkom. To dzięki nim znam na wyrywki odmiany czasowników nieregularnych i masę użytecznego słownictwa. Zostało udowodnione, że fiszki niesamowicie stymulują mózg. Aktywują obszary odpowiedzialne za pamięć przez co słówka przyswojone przez fiszki zostają o wiele łatwiej zapisane w pamięci i na dłużej niż słówka przyswojone podczas czytania tekstu, czy podczas testów typu multiple choice.

Tutaj opisałam kilka trików, dzięki którym Twoja nauka z fiszkami będzie najbardziej efektywna.

Jeśli chcesz ubogacić swoje Business English vocabulary już dziś ściągnij 2 zestawy moich autorskich fiszek.

Wystarczy, że je wydrukujesz i powycinasz i od razu możesz zacząć ćwiczyć.

Miłego fiszkowania!

darmowe fiszki

Business English vocabulary

A Ty korzystasz z fiszek? Koniecznie napisz w komentarzu jak sprawdza się u Ciebie ta metoda!

Daty po angielsku- jak je zapisywać?

Dzisiaj na tapetę rzucam kwestię zapisu dat, bo każdy robi to po swojemu, ale mało kto wie jak zapisywać je poprawnie. W pracy taka umiejętność jest bardzo przydatna!

W angielskim brytyjskim (British English) daty zwykle zapisywane są w formacie day-month-year czyli np:

14 December 2018

Używane są też skrócone daty:

8/12/18

8.12.18

8-12-18

daty po angielsku
work i job

Uwaga: Amerykanie zwykle wstawiają najpierw miesiąc, stąd jako, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, aby wstawiać najpierw dzień, możemy automatycznie odczytać datę 12/8/18  jako 12 sierpień, gdzie w rzeczywistości data odnosi się do 8 grudnia

Amerykanie zwykle używają format month-day-year czyli:

December 8, 2018

Pomiędzy dniem i rokiem stawia się przecinek.

Tak jak widzisz, daty po angielsku łatwo zapisać, a musisz jeszcze wiedzieć jak je czytać.

8 December 2018 is said as follows:

the eighth of December twenty-eighteen  (uwaga! konieczne jest użycie “the” i “ of”)

November 7, 2018 is said as follows:

November seventh, twenty-eighteen

25 March 2004 is said as
follows:

the twenty-fifth of March two thousand and four

daty po angielsku

Rok 2000 jest wymawiany
jako:  “two thousand”.

Zwykle mówi się “two thousand and…” wszystkie lata do 2009.

Czyli two thousand and one

Two thousand and two

Two thousand and three

…………………………………

Two thousand and nine

2010 może być czytany jako “two thousand and ten” albo “twenty-ten”.

Od 2011 zwykle mówi się “twenty-eleven”albo “twenty-twelve”, „twenty-thirteen”

Z kolei lata sprzed 2000 roku czyta się następująco:

1956 — nineteen fifty-six

1907 —
nineteen oh seven

1839 — eighteen
thirty-nine

1424 — fourteen
twenty-four

1036 — ten
thirty-six

daty po angielsku

W przypadku liczb porządkowych (first, second, third, fourth, etc.) kiedy czytamy daty, czasem końcówki liczb porządkowym do zapisywania dat.

7th May 2018 albo May 7th, 2017

 

Aby ułatwić sobie życie nie dodawaj końcówek, bo ten styl wychodzi powoli z użycia i używając go musisz pamiętać o tym, aby dodać porpawną końcówkę (st, nd, rd
or th):

 

1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ….th…..

Ja dla ułatwienia sobie życia zrezygnowałam z dopisywania liczb porządkowych i daty po angielsku zapisuję zawszę w tej wersji:

14 December 2018

Albo skrótem 14.12.18

Łatwo, szybko i poprawnie!

Skróty miesięcy z którymi możesz się spotkać

Wszystkie miesiące, za wyjątkiem May i June można napisać w skrócie:

All the names of the months have short forms
except May and June:

Jan, Feb, Mar, Apr, Jul, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec

Pamiętaj, że nazwy
miesięcy piszemy zawsze wielką literą, również przy skrótach. To samo tyczy się
dni tygodnia.

Skróty dni tygodnia:

Mon, Tues/Tue, Wed, Thurs/Thu, Fri, Sat, Sun

Przećwicz to!

1.      Zapisz swoją datę urodzenia a następnie odczytaj ją poprawnie

2.      Zapisz dzisiejszą datę a następnie odczytaj ją na głos

3.      Zapisz datę wybuchu II wojny światowej i odczytaj ją na głos

Pytania, wątpliwości? Zostaw komentarz poniżej, chętnie pomogę Ci je rozwiać!

Słówko deadline rozpracowane!

Deadline, czyli ostateczny termin to słowo, które w pracy zwykle przyprawia Cię o gęsią skórkę. Dosłowne tłumaczenie to martwa linia, czyli w potocznym rozumieniu przekroczenie terminu jest sprawą życia lub śmierci…tadadadaaaam!! Very dramatic! Po polsku ostateczny termin nie brzmi aż tak przerażająco.

Don't miss the deadline!

work i job
jak użyć słówko deadline

Słówko deadline jest często używane w środowisku biznesowym i naprawdę warto nauczyć się kilka kolokacji, które bardzo ułatwią Ci komunikację w pracy.

Strick deadline–  It’s a non-negotiable deadline, czyli taki, który nie podlega dyskusji. 

Is that a strict deadline?  I already have other deadlines to work to.

Tight deadline– ścisły deadline, niedający dużo czasu do pracy.

I’ve been stressed recently, I’ve been working to many tight deadlines. I need a holiday.

Agreed deadline– Ustalony termin.

I work to agreed deadlines

Deadline idzie w parze z przyimkiem FOR, więc jeśli chcemy powiedzieć termin na zrobienie czegoś, powiemy the deadline FOR + verb ING/noun

The deadline for finishing/completing the project or for the project finish/completion.

The deadline for submitting the proposals for the proposals submission.

The deadline for reorganising the office or for the office reorganisation.

The deadline for closing the month  or for the month closure.

 

Jeśli chcesz zapytać o termin możesz powiedzieć:

What’s the deadline for this project or What’s the project deadline?

Make/meet a deadline– ukończyć pracę w tetminie.

 

I’m never going to make the deadline, it is too tight!

I’m doing my best to make the deadline. 

I’m sorry but I can’t join the conference call today, I have a deadline to meet.  

słówko deadline

Uwaga! Make a deadline nie oznacza wyznaczenia terminu ale wypełnienie terminu, zdążenie na czas. Nigdy, ale to nigdy nie powiemy do a deadline !

Dlaczego? Bo to po prostu nie kolokuje, czyli nie gra razem.  Tak samo jak nigdy nie powiemy do money, zawsze mówi się make money.

Jeśli chcemy powiedzieć wyznaczyłem termin albo, że termin został wyznaczony powiemy SET A DEADLINE.

I set a deadline for 12.04. 
The deadline was set/imposed for the first of May.

Agree on a deadline– Uzgodnić termin.

Before going into too much detail let’s agree on a deadline. (Zanim wejdziemy w szczegóły uzgodnijmy termin).

Deadline jest często używane w środowisku biznesowym i naprawdę warto nauczyć się kilka kolokacji, które bardzo ułatwią Ci komunikację w pracy. Oto jak używać słowa deadline!

Co jeśli wiesz, że nie wyrobisz się w terminie i musisz prosić o przedłużenie? Oto jak używać słowa deadline w takim przypadku:

Extend a deadline– przedłużyć termin.

Considering the circumstances, I was wondering if it would be possible to extend this deadline by a day or two.

I’m afraid I will need to ask for an extension as I’m not going to make the deadline. (Obawiam się, że będę musiał poprosić o przedłużenie, gdyż nie dam rady wyrobić się w terminie).

Move a deadline- Przesunąć termin.

If they don’t move the deadline, I’m never going to make it. (Jeśli nie przesuną terminu nigdy się nie wyrobię). 

Miss a deadline– Zawalić termin.

Unfortunately I missed the deadline 🙁

Jak powiedzieć, że termin się kończy?

 

The deadline is approaching albo the deadline is coming close.

With the deadline approaching I wanted to get down to work ASAP.

 

Tak przy okazji get down to work to bardzo użyteczna fraza, która oznacza zabrać się do pracy.

Let’s get down to work!

Stop stressing about it, just get down to work!

 

Słówko deadline, teraz już wiesz jak używać je w praktyce, no to teraz nic tylko praktykować!

Pytania, wątpliwości? Zostaw komentarz poniżej, chętnie pomogę Ci je rozwiać!